Fólie

Výstražná fólia:

Tenko vrstva výstražná fólia je určená pre technické využitie pri ukladaní inžinierskych sieti. Je včasnou výstrahou a umožňuje zabrániť poškodeniu káblov (potrubia ) a prípadným poruchám v dodávke elektrickej energie, vody a plynu Je vyrábaná pomocou vyfukovania polyetylénu s postupným navíjaním na papierové rolky s vnútorným priemerom 76mm.

Vlastnosti

  • Materiál: Polyetylén (PE) 
  • Materiálová stálosť 
  • Pracovná Teplota: -30°C až 80°C

Odolnosť

  • Vysoká chemická odolnosť, nevedie elektrický prúd.

Použitie

Výstražné fólie sa používajú pre výstražné a signalizačné označovanie podzemných vedení podľa normy ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikácii podzemných vedení technického vybavenia. Podľa účelu použitia sú fólie farbené v tomto prevedení

vystrazne folie

 

FARBA

Použitie

Biela

Vodovodné potrubie

Žltá

Plynové potrubie

Oranžová

Telekomunikačné káble, káblovody

Červená

Silnoprúdové káble, kompletné kablovodné vedenia

Modrá

Železničné zabezpečovacie a oznamovacie káble

Zelená

Tepelné síete

Hneda

Diaľkové rozvody horľavých kvapalín

Čierna

Diaľkové rozvody horľavých skvapalnených uhľovodíkových plynov

 

Výstražná fólie

Označenie

Šírka [cm]

Návin[m]

Označenie

Šírka [cm]

Návin[m]

Fólia biela

22

250

Fólia modrá

22

250

30

30

Fólia žltá

22

250

Fólia zelená

22

250

30

30

Fólia oranžová

22

250

Fólia hnedá

22

250

30

30

Fólia červená

22

50,100,

Fólia čierna

22

250

30

250

30

* po dohode možnosť zmeny metráže vo všetkých farbách