Voda

VŠEOBECNE HDPE

Potrubie je vyrobené z vysoko hustotného materiálu PE 100. Rozmery a technické parametre zodpovedajú norme ČSN EN 12201-2. Farba potrubia pre rozvody vody je čierna s modrými pruhmi, alebo modrá. Potrubie pre kanalizáciu je čierne s hnedými pruhmi. Potrubie je štandardne dodávane v tyčiach v dĺžkach 6 a 12m. Zvitky je možné dodať až do priemeru 125 mm. Dĺžky je možné individuálne navynuť až do 500 m podľa typu.

POUŽITIE

Potrubné systémy sú využivané prevážne pre rozvod v zemi. Pre inštaláciu na povrchu sa používajú rúry v tyčiach, ktoré je nutné vhodne podoprieť a ukotviť z dôvodu väčšej rozťažnosti a menšej tuhosti, než pri kovových materiáloch. Zvitky sa pre povrchové inštalácie nepouživajú. Systém sa používa pre dopravu pitnej vody, uplatnenie nachádza tiež v doprave potravinárskeho tovaru, úžitkovej a závlahovej vody, stlačeného vzduchu a plynu, rôzne rady chemikálií, u rozvodov tlakovej a podtlakovej kanalizácie. PE 80 čiernej farby sa využíva na ochranu metalických, optických , oznamovacich kábloch v zemi aj na povrchu. Uplatnenie nachádza tiež v rôznych zavlažovacích strojoch, ako sú napr. pásové zavlažovače, kvapkové závlahy, vhodné sú ako sacie potrubie pre čerpadlá, vrty a potrubie tepelných čerpadiel. Veľmi dobrá pružnosť umožňuje ich využitie pri bez výkopových prácach. To je zavádzanie potrubia bez porušenia povrchu zeme.

 

ŽIVOTNOSŤ pri rúrach z PE materiálu je predpokladaná životnosť 50 rokov.

POŽIARNA KLASIFIKÁCIA Polyetylén je zaradený do triedy horľavosti C3 (ako horľavý).

TEPELNÉ A TLAKOVÉ VLASTNOSTI PE výrobky sa vyznačujú dobrými tepelne - izolačnými vlastnosťami. Rúry, ktoré nie su vystavené mechanickému namáhaniu, sú stále v rozmedzí teplôt -50°C až +85°C. Pre výrobky mechanicky namáhané sa doporučuje použiť do +65°C. Pri teplote+20°C sa používa tlak 2,5 - 25 bar.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PE materiál má vysokú chemickú odolnosť. Je stály k všetkým neoxidujúcim kyselinám, luhom, soliam a ich roztokom. Neodoláva silne oxidujúcim činidlám (kyselina dusičná, halogény, olejom apod.) PE materiál má prakticky nulovú navĺhavosť, preto je ho možné použiť v prostredí s premennou relatívnou vlhkosťou. Plastové PE potrubie má vysokú odolnosť voči abrazii, nevedie elektrický prúd.

SPÁJANIE RÚR 1, Mechanickými spojkami, ktoré môžu byť plastové alebo kovové. Výhodou je rôzna kombinácia materiálov 2. Zváraním na tupo, polyfúzne, alebo za pomoci elektro tvaroviek. Pri zváraní je nutné dodržať zásady platné pre zváranie. Nie je možne zvárať navzájom polyetylén a polypropylén. Rovnako tak nemôžme zvariť materiál PE 40 s materiálom PE 100 (80). V praxi sa v týchto prípadoch používa mechanické spojenie. Všeobecne platí, že spojenie má väčšiu pevnosť v ťahu, ako samotná rúra.

CERTIFIKACIA Uvedené výrobky sú schválené pre použitie v Českej a Slovenskej republike v Poľsku a v krajinách ktoré vytvoria zhodu o certifikácii.