Tlakové potrubie LDPE40

LDPE 40

Potrubie je vyrábané z rozvetveného nízko hustotného materiálu PE 40. Rozmery a technické parametre odpovedajú norme ČSN EN 12201-2. Farba potrubia pre rozvody vody je čierna, čierna s modrými pruhmi. Potrubie je štandardne dodávané v návinoch 50, 100 a 200m. Dĺžky je možné individuálne navinúť až do 500 m podľa typu.

Použitie

Potrubie je predovšetkým určené pre rozvody pitnej vody, optické trasy, pre domové prípojky, akékoľvek druhy závlah, napojenie čerpadiel a studní.

Životnosť

U rúr z PE materiálu je predpokladaná životnosť 50 rokov

pe40

Požiarna klasifikácia

Polyetylén je zaradený do triedy horľavosti C3 (ako horľavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky sa vyznačujú dobrými tepelne – izolačnými vlastnosťami Rúry, ktoré nesu vystavené mechanickému namáhaniu, sú stále v rozmedzí teplôt -50°C až + 85°C. Pre výrobky mechanicky namáhané sa doporučuje použiť do +65°C. Pri teplote +20°C sa používa tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

PE materiál má vysokú chemickú odolnosť. Je stály k všetkým neoxidujúcim kyselinám, luhom soliam a ich roztokom. Neodoláva silne oxidujúcim činidlám (kyselina dusičná, halogény, olejom apod.) PE materiál má prakticky nulovú nasiakavosť, preto ho môžeme použiť v prostredí s premennou relatívnej vlhkostí. Plastové potrubie má vysokú odolnosť voči abrazii, nevedie elektrický prúd.

Spájanie rúr

  1. Mechanickými spojkami, ktoré môžu byt plastové alebo kovové. Výhodou je rôzna kombinácia materiálov .
  2. Zváranie na tupo, polyfúzne ,alebo za pomoci elektro tvaroviek. Pri zváraní je nutné dodržať zásady platné pre zváranie. Nie je možné zvárať navzájom polyetylén a polypropylén. Tak tiež nemôžme zvariť materiál PE 40 s materiálom PE 100, PE80. V praxi sa v týchto prípadoch používa mechanické spojenie. Všeobecne platí, že spojenie má vyššiu pevnosť v ťahu, než samotná rúra

rura ldpe pe 40 tab