slider1
Slide 1
slider2
Slide 2
slider3
Slide 3
slider4
Slide 4
slider5
Slide 5
slide6
Slide 6
slide7
Slide 7

Úvod

Spoločnosť LEGRA je obchodná spoločnosť, ktorá je zameraná na dodávku materiálu pre energetiku, telekomunikácie, výstavbu železničných koridorov a elektromontážne , stavebné firmy. Zameriavame sa na výrobky slúžiace na ochranu káblov uložených v zemi (ako sú napríklad krycie dosky, káblové žľaby, korugované a hladké chráničky) a ostatných ing.sieti (ako sú napr. potrubia na vodu, kanál, drenáž).


Našim hlavným cieľom je vytvoriť zákazníkovi servis, ktorý mu pomôže ušetriť čas strávený hľadaním riešení . Je pre nás výzvou a samozrejmosťou diagnostikovať problém, navrhnúť riešenia, spracovať cenovú ponuku a zrealizovať dodavku na stavenisko.

legra budova2