PP Korugované

Kanalizačné potrubie PP EM-COR® a PRAGMA

Polypropylénové kanalizačné rúry SN8/SN10

Rúry majú dvojvrstvovú stenu progresívnej konštrukcie. Vonkajšia korugovaná stena s dutým rebrovaním, je nositeľom vysokej kruhovej tuhosti a výborných mechanických vlastností. Vnútorná hladká stena vykazuje veľmi nízke hodnoty drsnosti a výborné hydraulické parametre

Obe súčasne – vytlačované steny tvoria kompaktnú neoddeliteľnú štruktúru. Rúry a tvarovky sú vyrábané z polypropylénu novej generácie, ktorá zaručuje mimoriadne mechanické vlastnosti rúr, vynikajúcu odolnosť voči abrázii, výborné hydraulické vlastnosti a vysokú tepelnú a chemickú odolnosť. Kanalizačné rúry sú určené pre vonkajšiu gravitačnú kanalizácie splaškovej aj dažďovej, pre odvodňovanie líniových stavieb a pre technologické a priemyselné kanalizácie.

Charakteristické vlastnosti kanalizačného dvojvrstvového systému

 • Nízka hmotnosť

  Ľahká a rýchla montáž bez nutnosti využívať ťažkú manipulačnú techniku

 • Vysoká pevnosť a rázová odolnosť

  Znižuje straty pri nesprávnom skladovaní a manipulácii, zaisťuje dlhodobé stabilné vlastnosti a tým i vysokú životnosť

 • Mimoriadna tepelná odolnosť

  Umožňuje použitie dvojvrstvových rúr v podmienkach kde je vyžadovaná vysoká tepelná odolnosť, odolnosť voči nízkym teplotám umožňuje prevádzať montážne práce aj v zimných obdobiach pri nízkych teplotách

 • Vysoká chemická odolnosť

  V rozsahu 2 -14 pH je základnou podmienkou dlhodobej životnosti v podmienkach technologických a priemyselných kanalizácii a skládok

 • Dlhodobá životnosť

  Zaručená vlastnosťami kvalitného materiálu, predovšetkým vynikajúca odolnosť voči abrázii a progresívna konštrukcia rúr.

 • Šetrnosť k životnému prostrediu

  Je zaistená bezproblémovými možnosťami ekologickej likvidácie recyklácie.

 

Kanalizačný dvojvrstvový systém je vyrábaný v súlade s všetkými podmienkami EN 13 476, ČSN EN 476, ČSN EN 681

Kanalizačný dvojvrstvový systém je certifikovaný pre použitie v Českej aj Slovenskej republike.

PP EM-COR®
rury

PRAGMA
rura pp korugovana pragma

Kanalizačné potrubie PP CORMA RIB 2® PP MASTER

Rebrované  potrubie PP CORMA RIB   sa skladá z dvoch vzájomne prepojených vrstiev, ktoré tvoria kompaktnú neoddeliteľnú štruktúru pri výrobe. Vonkajšia ochranná vrstva s plným rebrom sa vyznačuje výbornými mechanickými vlastnosťami.  Vnútorná stena je dokonalé hladká a ma výborné hydraulické parametre. Vyrába sa v súlade s všetkými podmienkami ČSN EN 13 476. Označovanie rozmeru potrubia je k vnútorným rozmerom DN/ID.

Materiál:

Potrubie je vyrobené z materiálu polypropylén (PP) novej generácie ktorý zaručuje mimoriadne mechanické vlastnosti potrubia. Materiál sa vyznačuje dlhodobou životnosťou až 100 rokov ktorú dosahuje vďaka robustnej konštrukcii steny potrubia. Potrubný systém dokonalé tesní proti vonkajšiemu a vnútornému tlaku vody.

Základné vlastnosti použitého materiálu:

 • Vysoká pevnosť a odolnosť voči prerazeniu
 • Výborná odolnosť voči abrázii
 • Vysoká chemická odolnosť (pH 2 – pH 12)
 • Široký teplotní rozsah (- 20 °C až + 70°C (krátkodobé až 90 °C))

Výhody kanalizačného systému:

 • Nízka hmotnosť potrubia
 • Ľahká a efektívna montáž
 • Veľmi dobrá kruhová tuhosť potrubia
 • Možné opätovné využitie zeminy z výkopu na obsyp
 • Dlhá životnosť potrubia
 • Veľmi dobré hydraulické vlastnosti
 • Tesný spoj potrubia v prípade deformácie a posuvu

Použitie:

Potrubný systém CORMA RIB 2 je prevažne určený pre použitie v gravitačných splaškových aj dažďových kanalizácii, odvodnení líniových stavieb, technologické a priemyslové kanalizácie. Ďalej v aplikáciách,, kde je požiadavka na vysokú kruhovú tuhosť potrubia s robustnou silou steny potrubia.


Kanalizačné systémy PP SN8, SN10, SN12 a SN16 spĺňajú nové podmienky normy ČSN EN 1852-1 pre kanalizačné potrubné systémy z polypropylénu. Výsledky testov na kruhovú tuhosť pri rúrach PP prevyšujú požiadavky normy ČSN EN 1852-1 a tým zaručujú vysokú bezpečnosť celého systému. PP výrobky pre vysokú zaťažiteľnosť spĺňajú aj tie najnáročnejšie podmienky pre výstavbu kanalizačných sieti. Pre výrobu PP rúr sa používa čistý polypropylén bez plnív s vysokým modulom pružnosti, tak ako hovorí norma ČSN EN 1852-1. Tento materiál má optimálny pomer vlastností medzi tuhosťou a rázovou odolnosťou. Je stály voči rezistentným a chemickým látkam. Ekologické hľadisko spĺňa aj po desaťročiach a to pri nízkych teplotách -20°C, aj vysokých teplotách +70°C (krátko dobe i +90°C). Kanalizačné potrubie PP sa vyznačuje vysokou kruhovou tuhosťou, vysokou oderu vzdornosti, veľkou rázovou pevnosťou a odolnosťou celého systému. Je určený pre všetky klasické dažďové a odpadové vedenie, predovšetkým v oblastiach s ťažkými podmienkami a pre veľké zaťaženie.

 


DN  OD   Di  Dmax  L₁
300    343    300        374  116
400    458    400        498  139
500    573    500        624  170
600    688    600        750  197
800    925    803      1003  247

DN vnútorný priemer

OD vomkajší priemer

Di   priemer hrdla vnútorný

Dmax priemer hrdla vonkajší

L1 dĺžka hrdla

Rúry PP Master sú vyrábané z polypropylénu podľa ONR 20 513 ( je to norma, ktorá musela byť v Rakúsku špeciálne vytvorená pre tieto rúry, pretože predbieha dnešné európske aj svetové normy). Kruhová tuhosť rúr je SN 12. Ide o plnostenné rúry, pričom stena rúra má trojvrstvovú sendvičovú konštrukciu, ktorá optimálne kombinuje vlastnosti vrstiev podobne, ako to poznáme u iných viacvrstvových systémov:

Vonkajšia stena je tvorená polypropylénom plneným špeciálnym anorganickým plnivom, ktoré dodává tejto vrstve vysokú tuhosť, teda aj odolnosť voči vtlačovaniu častíc v zemine, ktoré by mohly rúry poškodiť. Farba rúry je červenohnedá, vrstva obsahuje aj stabilizátor, ktorý znižuje vplyv UV žiarenia na polymér (redukuje stárnutie vplyvom dlhého skladovania).

Stredná vrstva je tvorená polypropylénom, ktorý dáva rúram hodnotné mechanické vlastnosti, predovšetkým pevnosť a nárazuvzdornosť. Absorbuje mechanické rázy aj pri nízkych teplotách, systém je preto vhodný aj pre pokládku pri teplotách pod mínus 10°C (preto je v označení trubky uvedený symbol snežnej vločky).

Vnútorná vrstva je zo špeciálneho druhu PP, ktorý zaručuje najvyššiu možnú odolnosť voči oteru a perfektnú chemickú odolnosť (viď porovnanie s inými materiálmi v diagrame). Svetlý povrch uľahčuje kamerové prehliadky kanalizácie.Kanalizačné rebrované potrubie CORMA RIB 2