PP Hladké

Kanalizačné rúry hladké PP

Vysoko zaťažiteľný kanalizačný plnostenný hladký systém SN8/SN10/SN12/SN16:

Kanalizačné systémy PP spĺňajú nové podmienky normy ČSN EN 1852-1 pre kanalizačné potrubné systémy z polypropylénu. Výsledky testov na kruhovú tuhosť výrobkov PP prevyšujú požiadavky normy ČSN EN 1852-1 a tým zaručujú vysokú bezpečnosť celého systému. Výrobky PP spĺňajú aj tie naj náročnejšie podmienky pre výstavbu kanalizačných sieti.

Výroba PP rúr:

Pre výrobu PP rúr SN8/SN10/SN16 sa používa čistý polypropylén bez plnív s vysokým modulom pružnosti, tak ako hovorí norma ČSN EN 1852-1. Tento materiál má optimálne vlastnosti na hranici tuhosti a rázovej pevnosti. Je stály voči rezistentným a chemickým látkam. Ekologické hľadisko spĺňa aj po desať ročiach ako pri nízkych (-20°C), tak aj pri vysokých teplotách +70°C (krátkodobe až +90°C).

Vlastnosti PP rúr:

 1. Veľká kruhová tuhosť – PP SN10 (10kN/m2) prevyšuje parametre klasických potrubných systémov SN4 a SN8. PP rúry SN16 (16kN/m2) sú určené do extrémnych úložných podmienok, alebo pre ukladanie s nízkym a vysokým prekrytím a je ho možné maximálne zaťažovať.
 2. Zvárateľnosť potrubia – celý systém je možné spájať pomocou elektro tvaroviek a tzv. „na tupo“ a tým vytvárať dokonalé spojenie celého systému.
 3. Hydraulika potrubia a oderu-vzdornosť – potrubie má ultra hladkú vnútornú plochu a tím sa vyznačuje použitím vo veľmi malých spádoch. Hladká stena aj po viac ročnom používaní nevykazuje opotrebovanie oterom .
 4. Veľká rázová pevnosť a odolnosť pri bodovom zaťažení zabezpečí ideálnu bezpečnosť celého systému. Polypropylén má dlhodobú únavovú pevnosť a tiež pri max. deformáciach do 30% nedôjde k poškodeniu.
 5. Tesnosť systému – v spoji je špeciálne tesnenie EPDM zabezpečujúce dokonalé spojenie a vykazuje dokonalú tesnosť aj pri deformácii či pri vyosení spoja.

Výhody:

 • Jednoduché spojenie (systém tvaroviek PP)
 • široké teplotné rozmedzie pre použitie (-20C° až 90°C)
 • dokonale hladký povrch (menšie riziko usadenín)
 • vysoká kruhová a pozdĺžna tuhosť
 • odolnosť proti nárazom, oteru a zaťaženiu v rátane dynamického
 • veľmi dobrá chemická odolnosť
 • vysoká transportná rýchlosť v potrubí
 • ekologický a zdravotne nezávadný materiál