PVC-U Hladké

PVC hladký kanalizačný systém KG SN4, SN8, SN10, SN12

Hladké kanalizačné rúry a tvarovky.

Oblasť použitia.

Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a dažďovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade. Kruhová tuhosť rúr je 4 kN/m2 , resp. 8 kN/m2 (SN4, resp. SN8).

Konštrukcia.

Vnútorná aj vonkajšia strana rúr aj tvaroviek je hladká. Rúry aj tvarovky majú KG hrdlovaný systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla.

Inštalácia a spájanie.

Rúry sa môžu rezať manuálne, alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením konca rúry a hrdla druhej rúry. Overte, či je tesniaci krúžok správne nasadený, či nie je prekrútený. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Súosovosť rúr a tvaroviek musí byt zaručená. Po dôkladnom očistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla namaže tesniaci krúžok a hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí na koniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého procesu, inak môže dôjsť k zníženiu životnosti spojov.

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladnení na voľnom priestranstve dlhšom ako 90 dní odporúčame zakrytie rúr proti ultrafialovým lúčom. Rúry musia byť chránené proti čelným a iným deformáciám. Je vhodné ukladať rúry na seba podľa priemeru. Skladovanie rúr je najvhodnejšie v baleniach z výroby a na rovnom povrchu, aby nedochádzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rúr v rozmedzí teplôt 0°C - +5°C je treba prevádzať s veľkou opatrnosťou z dôvodu krehnutia a následného prasknutia materiálu. Pri teplotách pod 0°C sa kladenie neodporúča. Hádzanie rúr a tvaroviek je zakázané.

PVC hladký kanalizačný systém QUANTUM SN 12, SN 16

Vysokopevnostné kanalizačné rúry s hladkou viacvrstvovou kompaktnou stenou, vysokou kruhovou tuhosťou SN 12 alebo SN 16 a vysokou rázovou odolnosťou za mrazu. Kompletný systém vrátane tvaroviek vyššej pevnostnej triedy, zaručuje dlouhodobú životnosť a spoľahlivosť v najnáročnějších podmienkach. Vysoký uživatelský komfort prináša integrované hrdlo, svetlá vnútorná stena a vnútorný popis rúr.