Krycie dosky

Zákrytové dosky KAD sú vyrábané:

 • z recyklovaného materiálu PVC alebo LDPE, HDPE
 • s spevnenými pozdĺžnymi prelismi
 • v šírkach od 125 mm do 300 mm (+/- 2 mm)
 • v hrúbkach od 2,0 mm do 4,0 mm (+/- 0,2 mm) o dĺžke dosky 1 m (+/- 3 mm)
 • s spojovacím zámkom v pozdĺžnom smere
 • v rôznych farbách podľa použitia (napr. červená, modrá, žltá)
 • s rozlišovacím popisom čiernej farby

Úžitkové vlastnosti:

 • životnosť min. 30 rokov pri uložení v zemi
 • vysoký stupeň pružnosti
 • teplotný rozsah pre manipuláciu -25 °C až 60 °C - stálosť rozliš. popisu po celú dobu životnosti
 • sú nenasiakavé, fyziologicky nevšímavé a plne recyklovateľné

Osvedčenie:

Zákrytové dosky KAD spĺňajú požiadavky na:

 • mechanickú pevnosť podľa normy ČSN EN 744
 • ťahové vlastnosti podľa normy ČSN EN ISO 527-1
 • rázovú pevnosť podľa normy ÖNORM E 6530

Technický popis:

Zákrytové dosky KAD sú vyrábané v šiestich základných šírkach (125 mm, 150 mm, 170 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm) a v troch hrúbkach (2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm), podľa potrieb zákazníka.

Technické parametre jednotlivých. dosiek sú:

 • KAD 125: šírka 125 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD 150: šírka 150 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD 170: šírka 170 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD 200: šírka 200 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD 250: šírka 250 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD 300: šírka 300 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)

 

Zákrytové dosky KAD

 


Zákrytové pásy KAD-F sú vyrábané:

 • z recyklovaného materiálu LDPE, HDPE
 • s spevnenými pozdĺžnymi prelismy
 • v šírke od 125 mm do 300 mm (+/- 2 mm)
 • v hrúbke od 2,0 mm do 4,0 mm (+/- 0,2 mm)
 • o dĺžke pásu 25 m (+/- 10 mm)
 • s spojovacím zámkom v pozdĺžnom smere
 • v rôznych Farbách podľa použitia (napr. červená, modrá, žltá)
 • s rozlišovacím popisom čiernej farby

Úžitkové vlastnosti:

Zákrytové pásy KAD-F sa vyznačujú vlastnosťami:

 • životnosťou min. 30 rokov pri uložení v zemi
 • vysokým stupňom pružnosti
 • teplotným rozsahom pre manipuláciu -25 °C až 60 °C
 • stálosti rozlišovacieho popisu po celú dobu životnosti
 • ďalej sú nenasiakavé, ľahko horľavé (trieda C3),

fyziologicky nevšímavé a plne necyklovateľné

Osvedčenie:

Zákrytové pásy KAD-F spĺňajú požiadavky na:

 • mechanickú pevnosť podľa normy ČSN EN 744
 • ťahové vlastnosti podľa normy ČSN EN ISO 527-1
 • rázovú pevnosť podľa normy ÖNORM E 6530

Technický popis:

Zákrytové pásy KAD-F sú vyrábané v šiestich základných šírkach (125 mm, 150 mm, 170 mm, 200 mm, 250 mm,300 mm) a v troch hrúbkach (2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm), podľa potrieb zákazníka.

Technické parametre jednotlivých dosiek sú:

 • KAD-F 125: š. 125 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD-F 150: š. 150 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD-F 170: š. 170 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD-F 200: š. 200 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD-F 250: š. 250 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)
 • KAD-F 300: š. 300 mm (+/- 2 mm), hr. (A) 2-4 mm (+/- 0,2 mm)

KAD - F