Šachty

Káblové šachty PP

poklopŠachty sú samonosné, určené na podzemnú inštaláciu. Vykazujú vynikajúce chemické vlastnosti a dokonalú tesnosť, čo predurčuje dlhoročnú životnosť, bezúdržbovú prevádzku. Ich výroba záleží podľa požiadavky. Je potrebné vedieť priemer, výšku, vstupy, výstupy, príslušenstvo ako napr. rebrík. Pri ich použití je potrebné používať obetónovanie a roznášaciu dosku na poklop.

Materiál: PP - Polypropylén 

Životnosť: minimálne 50 rokov pri uložení v zemi

Teplotný rozsah pre manipuláciu: -25 až +75 stupňov Celzia

Sú nenasiakavé, fyziologicky nevšímavé a plne recyklovateľné.

pp sachta 1pp sachta 1sachty pp

 

Káblové šachty s plastovým poklopom do 1,5t

Pri použití poklopu 25t,40t je potrebné vyhotovenie betónovej roznášacej dosky

Materiál HDPE

Farba čierna

Teplota od -40 do +75 stupňov Celzia

Odliatky vo výške 1000mm

Priemery 600mm , 800mm , 1000mm

Ľahká manipulácia pri ukladaní do zeme aj pri skladovaní bez využitia mechanizmov.

 

sachty hdpe s platovym poklopom 2sachty hdpe s platovym poklopom 1

 

Káblové šachty vystavané a zložené s dielov podľa projektu a podľa potrebnej situácie

Materiál HDPE

Možností rôznych rozmerov na rôzne zaťaženie

Možnosti dielov s rôznymi priemermi pred lisovaných otvorov.

Poklopy na rôzne zaťaženia ( plastové ,liatinové, betónové)

Šachty sú samonosné bez použitia obetónovania a roznášacej dosky, “rovno do cesty,

chodnika ,parkoviska,zelene"

Celá váha zaťaženia sa prenáša na šachtu a podložie ktoré je buď podkladový betón

v hrúbke minimálne 200 mm , alebo zhutnený makadam minimálne 200 mm. Záleži kde

je šachta umiestnená.

 

kablove sachty 1kablove sachty 2

FLEXIBILITA AŽ DO POSLEDNÉHO DETAJLU

Stavebnicová konštrukcia

Flexibilné osadenie rúr

Zaťaženie podľa DIN EN124 , B125

Poklop pozinkovaná slzičková oceľ

Predpríprava vylamovacích otvorov 110mm,160mm

Stupňované prechodky , tesnenie umožňujúce prechod menších priemerov rúr

sachta ek603 konstrukcia