Drenáž

DRENÁŽ PVC , PE

Ohybné drenáže sú určené pre výstavbu „vodorovných“ drenáží v rôznorodých geologických a hydrologických podmienkach, pre odvodnenie poľnohospodárskych plôch, parkov, zelených plôch, športových a rekreačných plôch a plytko vsadených stavieb a pozemných objektov. Tiež slúži , ako vsakovacie potrubie (zemné infiltračné systémy). Tuhé drenáže (drenážne systémy s vyššou kruhovou tuhosťou) sú doporučované pri odvodňovaní hlboko osadených inžinierskych pozemných objektov, podzemných objektov, pre diaľnice, ulice, koľajiská, letiskové dráhy , parkoviská, k drenážnym násypom zeminy, v environmentálnom inžinierstve pre výstavbu vodných drenáží a skládok odpadu. Z ohľadu na používanie objektu je potrebné rozlíšiť dve základné druhy drenáže: 1. Drenáž poľnohospodárskych plôch, kde požiadavky sú spojené s zaistením vhodných vodných podmienok v pod povrchovej vrstve plochy, v zóne rastu koreňov rastlín a stromov. Tieto drenáže sú zásobované hlavne vodou z atmosférických zrážok prenikajúcich do pôdy (orná pôda, zelené plochy, sady, mestské zelené plochy, športové plochy s trávnatým povrchom atď.). 2. Drenáž inžinierskych objektov, kde potrubie sú bežne prepojené do konštrukčného celku zo základmi a podložím .

1.2. Životnosť drenáži Použité materiály – plasty - zaručujú životnosť minimálne 100 rokov. Doba funkčnosti (zanesenie profilu) závisí na mnohých parametroch. Zanesené potrubie môžeme jednoducho vyčistiť. Používa sa hadica s tlakovou vodou, zasiahnuť je nutné pred úplným zanesením potrubia.

1.3. Ekologické aspekty použitia Pre výrobu drenáži sa používajú dva materiály – PVC a polyetylén PE: Prášok PE granuly a PVC je dodávaný v zodpovedajúcej kvalite , hygienickým smerniciam pre zdravotne nezávadne plasty, výrobky z nich majú vlastnosti podobné. Pri výrobe rúr sa nepoužívajú zmäkčovadlá. Pri horení PVC dochádza k uvoľňovaniu zdraviu škodlivých splodín podobného zloženia ako pri spaľovaní dreva. Pre vyšší obsah chlóru sa však škodliviny uvoľňujú vo vyššej koncentrácii, spaľovanie PVC v peciach a na otvorenom ohni je preto zakázané, rúry je možné likvidovať v riadne vybavených spaľovniach. Ekologicky i ekonomicky najvýhodnejšie likvidáciou použitých PE a PVC rúr a odpadov vzniknutých pri ich ukladaní do zeme je recyklácia.

1. PVC jednovrstvové

chranicky korugovane tab3drenaz pvcvskakovacia sachta drenaz vseobecnedrenaz pvc

2. HDPE dvojvrstvové

drenazchranicky korugovane tab2drenaz hdpe dvojvrstvova 1drenaz hdpe dvojvrstvova 2

3. HDPE hladké

Perforovanie drenážneho potrubia

Potrubie je vyrábané z vysokohustotného materiálu PE 80, PE100. Rozmery a technické parametre potrubia zodpovedajú norme ČSN EN 12201-2. Farba potrubia je čierna, alebo čierna s modrými pruhmi. Potrubie je štandardne dodávané v 6 m dĺžkach.

Perforácia potrubia sa klasicky prevádza maximálne z 2/3 priemeru potrubia. Väčšie množstvo perforácie by mohlo mať za následok deformáciu  steny potrubia. Perforácia sa prevádza líniová, a bodová. Šírka štrbín je 2, 4, 6, 8 a 10mm. Všetko potrebné pre projektovanie sa riadi  podľa českých a slovenských technických noriem.

rura ldpe pe 40 tab

chranicky nakres2drenaz hdpe hladka 1drenaz hdpe hladka 2
chranicky nakres1