Tlakové potrubie HDPE80

HDPE 80

Potrubie je vyrábané z vysoko hustotného materiálu PE 80. Rozmery a technické parametre zodpovedajú norme ČSN EN 12201-2. Farba potrubí pre rozvody vody je čierna s modrými pruhmi, alebo modrá. Potrubie pre kanalizáciu je černe s hnedými pruhmi. Pre použitie ako chráničky káblov je farba čierna. Potrubie je štandardne dodávané v tyčiach 6 a 12m. Náviny je možné dodať, až do priemeru 125 mm. Dĺžky je možné individuálne navinúť až do 500 m podľa priemeru rúr.

hdpe5

Použitie

Potrubné systémy sú využívané prevažne pre rozvod v zemi. Pre inštalácie na povrchu sa používajú rúry v 6,12m tyčiach, ktoré je nutné vhodne ukotviť z dôvodu vedšiej rozťažnosti a menšej tuhosti, než u kovových materiáloch. Náviny sa pre povrchové inštalácie nepoužívajú. Systém sa používa pre dopravu pitnej vody, uplatnenie nachádza taktiež v doprave potravinárskeho tovaru úžitkovej a závlahovej vody, stlačeného vzduchu a plynu rôzne rady chemikálií, rozvody tlakovej a podtlakovej kanalizácie. V sypkých látkach je využívaný, len vtedy, ak nedochádza pri ich preprave k vytvorení elektrostatického náboja. Uplatnenie má tiež v rôznych zavlažovacích strojov, ako sú pásové zavlažovače, kvapkové závlahy, vhodné sú ako potrubie pre tepelné čerpadlá. Využívajú sa ako ochrana optických a metalických vedení v zemi aj na povrchu.Veľmi dobrá pružnosť umožňuje ich využitie pri bez výkopových prácach

Životnosť

U rúr z PE materiálu je predpokladaná životnosť 50 rokov

Požiarna klasifikácia Polyetylén je zaradený do triedy horľavosti C3 (ako horľavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky sa vyznačujú dobrými tepelno – izolačnými vlastnosťami Rúry, ktoré nie sú vystavené mechanickému namáhaniu sú stále v rozmedzí teplôt -50°C až + 85°C. Pre výrobky mechanicky namáhane sa doporučuju použiť do +65°C. Pri teplote +20°C sa používa tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

PE materiál ma vysokú chemickú odolnosť Je stály ku všetkým neoxidujúcim kyselinám, luhom soliam i ich roztokom. Neodoláva silne oxidujúcim činidlám (kyselina dusičná, halogény, olejom apod.) PE materiál má prakticky nulovú navĺhavosť, preto je ho možné použiť v prostredí s relatívnou vlhkosťou. Plastové potrubí má vysokou odolnosť voči abrázií, nevedie elektrický prúd.

Spájanie rúr

  1. Mechanickými spojkami, ktoré môžu byť plastové, alebo kovové. Výhodou je rôzna kombinácia materiálov .
  2. Zváraním na tupo, polyfúzne alebo za pomoci elektro tvaroviek. Pri zváraní je nutné dodržať zásady platné pre zváranie. Nie je možné zvárať navzájom polyetylen a polypropylén. Tak tiež nemôžme zvariť materiál PE 40 s materiálom PE 100, PE80. V praxi sa v týchto prípadoch používa mechanické spojenie. Všeobecne platí, že spojenie má vyššiu pevnosť v ťahu, než samotná rúra

rura ldpe pe 40 tab