Tlakové potrubie HDPE100

HDPE 100

Potrubie je vyrábané z vysokohustotného materiálu PE 100. Rozmery a technické parametre zodpovedajú norme ČSN EN 12201-2. Farba potrubia pre rozvody vody je čierna, čierna s modrými pruhmi alebo modrá. Potrubie pre kanalizáciu je čierne s hnedými pruhmi. Potrubie je štandardne dodávané v 6 a 12m kusoch. Náviny je možné dodať až do priemeru 125 mm. Dĺžky je možné individuálne navinúť ,až do 500 m podľa typu.

Použitie

Potrubné systémy sú využívané prevažne pre rozvod v zemi. Pre inštaláciu na povrchu sa používajú rúry v tyčiach, ktoré je nutné vhodne ukotviť z dôvodu väčšej rozťažnosti a menšej tuhosti, ako u materiálov kovových. Náviny sa pre povrchové inštalácie nepoužívajú. Systém je používaný pre dopravu pitnej vody, uplatnenie nachádza tiež v doprave potravinárskeho tovaru, úžitkovej a závlahovej vody, stlačeného vzduchu a plynu, rôzne rady chemikálií, v rozvodoch tlakovej a podtlakovej kanalizácie. Na sypké látky je využívaný len vtedy, pokiaľ nedochádza pri ich preprave k vytvoreniu elektrostatického náboja. Uplatnenie nachádza tiež v rôznych zavlažovacích strojoch, ako sú napr. pásové zavlažovače, kvapkové závlahy, vhodné sú pre vrty a potrubie tepelných čerpadiel. Výborná pružnosť umožňuje ich využitie pri bez výkopových prácach.

Životnosť

Rúry z PE materiálu je predpokladaná životnosť 50 rokov.

Požiarna klasifikácia

Polyetylén je zaradený do triedy horľavosti C3 (ako horľavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky sa vyznačujú dobrými tepelne – izolačnými vlastnosťami. Rúry, ktoré nie sú vystavené mechanickému namáhaniu, sú stále v rozmedzí teplôt -50°C až + 85°C. Pre výrobky mechanicky namáhané sa do poručuje použitie do +65°C. pri teplote +20°C sa používa tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

PE materiál má vysokú chemickú odolnosť. Je stály k všetkým neoxidujúcim kyselinám, luhom soliam a ich roztokom. Neodoláva silne oxidujúcim činidlám (kyselina dusičná, halogény, olejov apod.) PE materiál má prakticky nulovú nasiakavosť, preto je ho možné použiť v prostredí s premennou relatívnou vlhkosťou. Plastové potrubie má vysokú odolnosť voči abrázií, nevedie elektrický prúd.

Spájanie rúr

  1. Mechanickými spojkami, ktoré môžu byt plastové, alebo kovové. Výhodou je rôzna kombinácia materiálov .
  2. Zváranie na tupo, polyfúzne, alebo za pomoci elektro tvaroviek. Pri zváraní je nutné dodržať zásady platné pre zváranie. Nie je možné zvárať navzájom polyetylén a polypropylén. Taktiež nie je možné zvariť materiál PE 40 s materiálom PE 100, PE80. V praxi sa v týchto prípadoch používa mechanické spojenie. Všeobecne platí, že spojenie má väčšiu pevnosť v ťahu, než samotná rúra